استعلام قیمت
نرخ ارز

برای انتخاب مواد پلیمری چه مسائلی در نظر گرفته می شوند؟

 

خواص مکانیکی

در انتخاب مواد پلیمری موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

  •  استحکام تنشی و مدول
  • استحکام خمشی و مدول
  • مقاومت به ضربه
  • مقاومت فشاری
  • تحمل خستگی
  • خزش

به منظور انتخاب مواد هر دو آزمون های کوتاه مدت و بلندمدت باید انجام شوند؛ آزمون های کوتاه مدت برای مقایسه سریع کاندیدا ها و آزمون های بلند مدت برای انتخاب نهایی مورد استفاده قرار می گیرند. خواص مکانیکی باید در دماهای متفاوت مورد بررسی قرار گیرند.

خواص حرارتی

آزمون های ضریب انبساط حرارتی در انتخاب نهایی ماده بسیار موثر است.

 

 

انبساط/انقباض

مواد پلاستیکی انبساط وانقباضی بین 7 تا 10 برابر مواد مرسوم مثل  فلز، چوب و سرامیک دارد. هنگامی که مواد پلیمری با سایر مواد اتصال می یابند  این مسئله اهمیت ویژه ای پیدا می کند. اختلاف در ضریب حرارتی می تواند منجر به تنش های داخلی در ماده و در نتیجه، تخریب زود تر از موعد ماده شود. به عنوان مثال، این امر در لوله ها و اتصالات اهمیت ویژه ای می یابد. همچنین به دلیل طول زیاد لوله ها، انبساط و انقباض ها حائز اهمیت می شوند. به همین دلیل در هنگام راه اندازی خطوط لوله فضا برای انبساط های احتمالی در نظر گرفته می شود.

مواد شیمیایی

یکی از مهم ترین پارامترها در انتخاب مواد پلیمری مقاومت آن به مواد شیمیایی است. مقاومت پلاستیک ها به به زمان قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، دما، تنش ها خارجی و غلظت مواد شیمیایی مرتبط است. پلیمرهای کریستالی نسبت به پلیمرهای آمورف  در برابر مواد شیمیایی مقاوم تر هستند.

مسائل محیطی

مواد پلاستیکی به شرایط محیطی حساس هستند. اشعه UV ، مادون قرمز، ایکس-ری، رطوبت بالا، شرایط سخت هوایی، آلودگی حاصل از مواد شیمیایی، میکروارگانیسم ها، باکتری ها و… از جمله مسائل محیطی هستند که باید در نظر گرفته شوند. تاثیر چند فاکتور با هم از تاثیر یک فاکتور می تواند بسیار بدتر باشد. مسئله ای که بسیار مهم است این است که نتایج آزمون ها، سینرژی عوامل مختلف را در نظر نمی گیرد.

تاییدیه نهاد های مربوطه

انتخاب مواد پلیمری باید تحت تایید نهاد مربوطه به آن ماده باشد.

مسائل اقتصادی

بحث اقتصادی نباید تنها فاکتور انتخاب مواد باشد. عقلانی ترین روش این است که 3 تا 4 ماده براساس شرایط انتخاب شوند و در نهایت اقتصادی ترین مورد برگزیده شود.

سایر پارامترها

در انتخاب مواد باید فرایندهای تولید، فرایند های ثانویه و سرهم بندی اجزا در نظر گرفته شود.

 

 

منبع: kingplastic

 

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا