استعلام قیمت
نرخ ارز

پیش بینی قیمت پایه محصولات پتروشیمی تاریخ 23 مرداد

قیمت های جهانی

 

این هفته نیز همانند هفته های گذشته به بررسی و تحلیل قیمت جهانی مواد پلیمری و شیمیایی می پردازیم  تا ببینیم امروز چه موادی کاهشی و چه موادی شاهد افزایش قیمت هستند.

با ما همراه باشید….

مواد پلیمری:

این هفته بر خلاف هفته های گذشته که در مواد پلیمری. بیشتر شاهد کاهش قیمت بودیم تا افزایش قیمت، این هفته شاهد افزایش قیمت در برخی مواد هستیم.

افزایش قیمت:

در پی وی سی ها هم شاهد کاهش هستیم و هم افزایش قیمت. در میان پلی پروپیلن ها هم شاهد افزایش قیمت کمی هستیم.

کاهش قیمت:

بیشترین کاهش قیمت در این هفته پلی استایرن مقاوم با 12.3% و 12.2% می باشد، ماده بعدی پلی اتیلن سبک فیلم با 9.9% می باشد. پی وی سی با 5.5% و 4.2% ماده بعدی کاهشی می باشد. پلی اتیلن سبک خطی نیز با کاهش 3.2% ماده پلیمری بعدی می باشد که کاهشی می باشد.

موادشیمیایی:

کاهش قیمت:

ماده ای که در این هفته بیشترین کاهش قیمت را در میان مواد شیمیایی داشته است بنزن با کاهش قیمت 7.31%، 5.31% و 4.61% می باشد.

مواد شیمیایی بعدی که در این هفته کاهش قیمت را تجربه کرده اند به ترتیب تولوئن، مونواتیلن گلایکول و استایرن است. تولوئن با کاهش 3.42%، مونواتیلن گلایکول با 2.73% کاهش و مونومر استایرن با 1.44% و 1.47%  کاهش قیمت، مواد شیمیایی بوده اند که در این هفته کاهش قیمت را تجربه کرده اند.

افزایش قیمت:

در میان این کاهش قیمت ها موادی نیز بوده اند. که افزایش قیمت کمی را در این هفته تجربه کرده اند.

زایلین، پارازایلین و متانول موادی بوده اند که افزایش قیمت اندکی را در این هفته کسب کرده اند.

پورس کالای ایران:

در ایران دلار نیمائی افزایش قیمت داشته است ولی در بازار جهانی نفت کاهش قیمت را تجربه کرده است.

چنانچه قیمت های پایه بورس ایران بر اساس دلار نیمائی باشد، شاهد افزایش قیمت در مواد شیمیایی و پلیمری خواهیم بود و چنانچه بر اساس قیمت های جهانی باشد در بسیاری از مواد پلیمری شاهد کاهش قیمت و در مواد شیمیایی مونواتیلن گلایکول، مونومراستایرن و تولوئن شاهد کاهش قیمت و در مواد متانول، زایلین و پارازایلین شاهد افزایش قیمت اندکی خواهیم بود.

البته باید به این نکته توجه داشت که قیمت مواد پتروشیمیایی قابل پیش بینی نیست.

بالا