تغییر قیمت های جهانی مواد اولیه بر اساس مجله پلتس

مجله پلتس

 

 

پلتس 23 مهر

 

افزایش قیمت:

همان طور که در جدول، تغییر قیمت ها مشاهده می کنید، این هفته بر خلاف هفته گذشته که برخی از قیمت ها کاهشی بود. این هفته شاهد روند افزایشی در همه مواد اولیه شیمیایی هستیم.  قیمت های جهانی

بنزن نیز مانند هفته گذشته روند افزایشی دارد و با بیشترین تغییر( 7.07%) در صدر تغییر قیمت ها قرار دارد.

مونواتیلن گلایکول روند افزایش قیمت خود را این هفته نیز حفظ کرده و با افزایش 7.87% گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده است.

زایلین مخلوط  نیز افزایش قیمت 7.41% را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است.

متانول و مونومر استایرن نیز این هفته افزایش قیمت داشته اند.

قیمت های پایه بورس:

با توجه به روند افزایشی قیمت های جهانی، پیش بینی می شود قیمت های پایه بورس کالا ، این هفته در کلیه مواد شاهد افزایش قیمت باشد. البته نباید از این نکته غافل شد که قیمت مواد شیمیایی قابل پیش بینی نیست.

up