info@yeskangaroo.com 88064800 -021

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه پلتس

مجله پلتس

 

 

پلتس 13 شهریور

بررسی قیمت های جهانی:

همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، این هفته شاهد افزایش قیمت جهانی در مواد بنزن، مونومر استایرن، متانول و  مونو اتیلن گلایکول بودیم.

افزایش قیمت:

بیشترین تغییر قیمت مربوط به ماده مونومراستایرن (FOB کره) با افزایش قیمت 2.66 درصدی بوده است. بعد از آن ماده متانول (CFR جنوب شرقی آسیا) با افزایش قیمت 2.25 درصدی در رتبه دوم قرار دارد.

کاهش قیمت:

بر خلاف بنزن که در این هفته نیز مانند هفته گذشته شاهد افزایش قیمت بوده است. دو ماده زایلین مخلوط و پارازایلین شاهد افت شدید قیمت نسبت به هفته گذشته بوده اند. پارازایلین (FOB کره) با کاهش قیمت 1.12 درصدی در صدر کاهش قیمت های این هفته قرار دارد. این در حالی است که پارازایلین ( CFR چین/تایوان) با کاهش قیمت 1.09 درصدی در جایگاه دوم کاهش قیمت جهانی قرار دارد.

زایلین مخلوط این هفته نیز مانند هفته قبل شاهد کاهش قیمت های 0.16، 0.15 و 0.33 درصدی بوده است.

ترفتالیک اسید (CFR چین) نیز این هفته نسبت به هفته قبل شاهد کاهش قیمت 0.55 درصدی بوده است. 

تحلیل بازار داخلی:

با توجه به قیمت های جهانی، پیش بینی می شود. که قیمت های اولیه پایه بورس، در مواد زایلین مخلوط و پارازایلین مانند هفته گذشته کاهشی باشد. ولی در مواد مونواتیلن گلایکول، متانول و مونومر استایرن شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

اما نباید از این نکته غافل شد که قیمت مواد شیمیایی قابل پیش بینی نیست.

up