تغییرات قیمت جهانی در هفته گذشته بر اساس نشریه پلتس (1400/05/02)

قیمت های جهانی ، فروش مواد شیمیایی

 

 

همان طور که در جدول مشاهده می کنید و با توجه به این که هفته گذشته نیز قیمت نفت کاهشی بوده است، قیمت جهانی مواد شیمیایی در مواد بنزن،تولوئن، پارازایلین و مخلوط زایلین روند کاهشی را تجربه کرده است.

این کاهش قیمت ها در حالی است که مونومراستایرن، متانول، مونواتیلن گلایکولبر خلاف مواد دیگر دارای افزایش قیمت بوده است، البته باید به این نکته توجه داشت که متانول کره و تایوان بدون تغییر بوده است.

هرچند که به دلیل تعطیلات کرونایی، قیمت مواد شیمیایی پایه بورس در این هفته بدون تغییر باقی می ماند، ولی نباید از این نکته غافل شد که این تغییر قیمت های جهانی ممکن است، بر روی قیمت های داخلی هم تاثیر بگذارد.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

up