چین، بازار پلیمر ترکیه را در ابهام فرو برد!

صادرات

 

به گزارش کانگورو به نقل از پتروتحلیل، بازار پلیمر ترکیه در حالت انتظار پس از رکود طولانی به سر می برد. فعالان بازار پلیمر ترکیه می گویند: گرچه پس از یک رکود طولانی. اکثر معامله گران در انتظار بهبود بازار هستند. اما شرایط بازار چین، به ویژه پلی اتیلن ها، بازار پلیمر ترکیه را در شرایط مبهم قرار داده است. 

فعالان بازار انتظار ریزش قیمت ها در بازار چین را داشتند. اما مقاومت آیسیس چین در برابر ریزش ها سبب شده تا خریداران از بازار عقب نشینی کرده. و رغبتی برای خرید نداشته باشند. احتمالا خریداران در انتظار روشن شدن. حقایق بازار پلی اتیلن چین هستند.

در همین حال قیمت پلبمرهای صادراتی ایران. هم به مقصد ترکیه تغییرات اندکی نسبت به هفته قبل داشتند. فعالان بازار، قیمت صادراتی پلیمرهای پتروشیمی جم. امیرکبیر، تبریز و تخت جمشید به مقصد ترکیه و بازار CIS. افغانستان و عراق را در هفته جاری اعلام کردند.

قیمت پلی اتیلن سنگین گرید پایپ pe100 پتروشیمی جم. در بازار ترکیه 1579 دلار در هر تن به صورت FCA اعلام شده است.

همچنین قیمت پلی اتیلن سبک خطی گرید LL235F6 و پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم هم در بازار ترکیه به ترتیب 1505 و 1375 دلار در هر تن FCA در بازار ترکیه گزارش شده است. قیمت پلی اتیلن سنگین گرید 52518 و EX5. هم به ترتیب در بازار ترکیه 1350 و 1445 دلار در هر تن FCA اعلام شده است. گرید EX5 با افت حدودا 35 دلاری نسبت به هفته قبل اعلام شده است. پلیمرهای دیگر جم. نسبت به هفته قبل در بازار ترکیه تغییری را ثبت نکرده اند.

پلی اتیلن های سنگین گرید 52518، EX5 و پلی اتیلن سبک خطی گرید LL235F6 در بازار CIS، افغانستان و عراق. با همان قیمت های ترکیه به صورت FCA اعلام شده است.

اما پلی اتیلن سنگین گرید پایپ pe100 و پلی اتیلن سنگین بادی گرید BL3. حدودا 20 دلار گران تر از ترکیه گزارش شده است.

 

صادرات

 

همچنین قیمت پلی اتیلن سبک گرید 2420D و  پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر. در بازار ترکیه حدودا 1690 دلار در هر تن FCA اعلام شده است. پلی اتیلن سبک خطی 0209 این مجتمع هم در بازار ترکیه 1496 دلار در هر تن FCA گزارش شده است. پلی اتیلن سبک گرید 2420D و  پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر در بازار CIS، عراق و افغانستان هم حدودا 25 دلار گران تر گزارش شده است. پلی اتیلن سبک خطی 0209 هم در این بازارها 1516 دلار در هر تن پیشنهاد می شود.

در همین حال پلی استایرن های تخت جمشید گرید 1551 و 1161 حدودا 1860 دلار در هر تن FCA در بازار ترکیه و روسیه اعلام شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین گرید 3840 پتروشیمی تبریز با قیمت 1755 دلار در هر تن CPT در بازار ترکیه گزارش شده است. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین گرید 6040 با قیمت 1605 دلار در هر تن و پلی اتیلن سبک خطی گرید 209 با قیمت 1655 دلار در هر تن CPT در بازار ترکیه اعلام شده است. قیمت پلی استایرن های معمولی پتروشیمی تبریز هم گرید 1460 و 1540 به ترتیب 2128 دلار در هر تن و 2113 دلار در هر تن به صورت CPT اعلام شده است. قیمت پلی استایرن مقاوم 7240 و ABS0150 هم به ترتیب 2220 و 2520 دلار در هر تن CPT در بازار ترکیه گزارش شده است.

up