استعلام قیمت
نرخ ارز

تغییر قیمت های جهانی بر اساس مجله پلتس

مجله پلتس

 

 

پلتس 21 آبان

 

 

برخلاف هفته گذشته که قیمت های جهانی هم با کاهش روبرو بود و کلا شاهد جدول قرمز رنگ در تمام مواد بودیم، این هفته. قیمت در برخی از مواد شاهد افزایش بوده است. مجله پلتس

افزایش قیمت ها:

بنزن بر خلاف هفته گذشته که روند کاهشی بود. این هفته افزایش قیمت را در پی داشت. ماده بعدی که هفته گذشته به شدت کاهشی بود، پارازایلین بود که این ماده شیمیایی نیز در این هفته شاهد افزایش قیمت بوده است. اسید ترفتالیک نیز با افزایش قیمت 0.62% ماده بعدی بوده که افزایش قیمت را در این هفته تجربه کرده است.

کاهش قیمت:

بیشترین کاهش قیمت را در این هفته ماده متانول (CFR چین). با کاهش 14.26% تجربه کرده است. متانول کاهش قیمت خود را در این هفته نیز حفظ کرده است. مونو اتیلن گلایکول نیز با کاهش 3.57% در این هفته شاهد کاهش قیمت بوده است. زایلین مخلوط و تولوئن که هفته گذشته شاهد افزایش قیمت بودند.این هفته کاهش قیمت را تجربه کرده اند.

قیمت های پایه بورس:

چنانچه قیمت های پایه بورس در ایران نشات گرفته از قیمت های جهانی باشد و دلار نیمایی بی تاثیر در قیمت مواد شیمیایی باشد. شاهد کاهش قیمت در مواد متانول، مونو اتیلن گلایکول، مونومراستایرن،مخلوط زایلین و تولوئن خواهیم بود. و قیمت مواد ترفتالیک،پارازایلین و بنزن افزایشی خواهد بود.  مجله پلتس

بالا