استعلام قیمت
نرخ ارز

تغییر قیمت های جهانی، هفته منتهی به 26 نوامبر

مجله پلتس

 

مجله پلتس 6 آذر

 

با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشورهای آفریقایی، و کاهش قیمت نفت. این کاهش قیمت نفت در قیمت بسیاری از مواد اولیه بی تاثیر نبوده است. قیمت های جهانی

کاهش قیمت:

این هفته بسیاری از مواد اولیه سویه کاهشی را تجربه کرده اند. بیشتری کاهش قیمت مربوط به ماده مونومراستایرن می باشد. بعد از مونومر استایرن، پارازایلین ماده بعدی در کاهش قیمت ها بوده است.

افزایش قیمت:

افزایش قیمت در این هفته، فقط مربوط به ماده متانول و مونواتیلن گلایکول بوده است. 

قیمت پایه بورس:

قیمت های پایه بورس در ایران، چنانچه نشات گرفته از قیمت های جهانی باشد. این هفته با کاهش قیمت روبرو خواهد بود. البته باید به این نکته توجه داشت که قیمت های مواد شیمیایی قابل پیش بینی نیست. 

بالا