نمایش 1–6 از 32 نتیجه

 • پلی پروپیلن 1102

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 1102

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی رجال

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 3000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن 332C

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 332C

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی نوید زر شیمی

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن 440G

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 440G

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی جم

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن 440L

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 440L

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی جم، نوید زر شیمی

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن 510L

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 510L

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی جم و نوید زر شیمی

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن 515

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 515

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی نوید زر شیمی

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر