نمایش 1–6 از 9 نتیجه

 • پلی پروپیلن 1102

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 1102

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی رجال

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 3000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن 510L

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 510L

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی جم و نوید زر شیمی

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن 550J

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 550J

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی جم و نویدزرشیمی

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن 552R

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 552R

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی جم ،نویدزرشیمی ، شازند

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 3000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن C30S

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: C30S

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی مارون

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 3000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • پلی پروپیلن R60

  • نام کالا: PP

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: R60

  • نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

  • برند: پتروشیمی پلی نار

  • کشورتولیدکننده: ایران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر