مشاهده همه 5 نتیجه

 • استایرن بوتادین استایرن

  SEBS 2311

  • نام کالا: SEBS

  • نام شیمیایی: استایرن بوتادین استایرن

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 2311

  • نوع بسته بندی: 15 کیلوگرمی

  • برند: Versalise

  • کشور تولیدکننده: ایتالیا

  • حداقل مقدارسفارش: تماس بگیرید

  اطلاعات بیشتر
 • استایرن بوتادین استایرن

  SEBS 45A Series

  • نام کالا: SEBS

  • نام شیمیایی: استایرن اتیلن بوتادین استایرن

  • شکل ظاهری: گرانول

  • گرید: 45A SEBS Series

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: TERMOPOL

  • کشور تولیدکننده: ترکیه

  • حداقل مقدارسفارش: 200کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • استایرن بوتادین استایرن

  SEBS 50A Series

  • نام کالا: SEBS

  • نام شیمیایی: استایرن اتیلن بوتادین استایرن

  • شکل ظاهری: گرانول

  • گرید: 50A SEBS Series

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: TERMOPOL

  • کشور تولیدکننده: ترکیه

  • حداقل مقدار سفارش: 200کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • استایرن بوتادین استایرن

  SEBS 65A Series

  • نام کالا: SEBS

  • نام شیمیایی: استایرن اتیلن بوتادین استایرن

  • شکل ظاهری: گرانول

  • گرید: SEBS 65A Series

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: TERMOPOL

  • کشور تولیدکننده: ترکیه

  • حداقل مقدارسفارش: 200 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • استایرن بوتادین استایرن

  SEBS SHORE 35A

  • نام کالا: SEBS

  • نام شیمیایی: استایرن اتیلن بوتادین استایرن

  • شکل ظاهری: گرانول شفاف

  • گرید: 35SHORE A

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25کیلوگرمی

  • برند: TERMOPOL

  • کشور تولیدکننده: ترکیه

  • حداقل مقدارسفارش: 20 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر