نمایش 1–6 از 8 نتیجه

 • فروش تیتان A1، تیتانیوم دی اکساید(TIO2) خرید TIO2

  تیتانیوم دی اکساید GA-120

  • نام کالا: TIO2

  • گرید: GA-120

  • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: TIKON

  • کشور تولید کننده: چین

  • محل تحویل: درب انبار تهران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • خرید تیتان R271، فروش تیتانیوم دی اکساید، تیتانیوم دی اکساید

  تیتانیوم دی اکساید R271

  • نام کالا: TIO2

  • گرید: R 271

  • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: LLC

  • کشور تولید کننده: اوکراین

  • محل تحویل: درب انبار تهران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • خرید تیتان 5566، خرید تیتانیوم دی اکساید، فروش تیتانیوم دی اکساید

  تیتانیوم دی اکساید R5566

  • نام کالا: TIO2

  • گرید: R 5566

  • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: DUPONT

  • کشور تولید کننده: چین

  • محل تحویل: درب انبار تهران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • فروش تیتان R900، فروش تیتانیوم دی اکساید، خرید تیتانیوم دی اکساید

  تیتانیوم دی اکساید R900

  • نام کالا: TIO2

  • گرید: R 900

  • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: DUPONT, TITANUS

  • کشور تولید کننده: چین

  • محل تحویل: درب انبار تهران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • تیتان r996، فروش تیتانیوم دی اکساید، خرید تیتانیوم دی اکساید

  تیتانیوم دی اکساید R996

  • نام کالا: TIO2

  • گرید: R 996

  • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: LOMON

  • کشور تولید کننده: چین

  • محل تحویل: درب انبار تهران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • خرید تیتان RCL 69، خرید تیتانیوم دی اکساید، فروش تیتانیوم دی اکساید

  تیتانیوم دی اکساید RCL-69

  • نام کالا: TIO2

  • گرید: RCL-69 

  • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ

  • نوع بسته‌بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

  • برند: CRISTAL TIONA

  • کشور تولید کننده: چین

  • محل تحویل: درب انبار تهران

  • حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر