استعلام قیمت

واحد تحقیق و توسعه (Research &Development)

واحد تحقیق و توسعه (Research &Development) شرکت علمی سازان پاسارگاد با علم به پیشرفتهای روزافزون صنایع در عرصه های مختلف تکنولوژیکی و همچنین وجود رقابتی گسترده در تولیدات شرکتهای همکار، با نگاه به توسعه بازار داخلی و خارجی و افزایش توان رقابتی در بروز رسانی محصولات جدید هم به لحاظ قیمت و کیفیت و هم از جهت سازگاری با محیط زیست، در عرصه تولید رویکردی مشتری مدارانه و همگام با پروتکل های زیست محیطی ا تخاذ نموده تا ضمن حضوری فعال درنوآوری و ارائه محصولات جدید از بازخوردها و ارزیابی اثرات فعالیت خود در نیازها و رضایت مشتری اطلاع یافته و از پیامدهای آن به منظور اصلاح در استراتژی ها و فرآورده های تولیدی شرکت بهره برد.لذا تبیین اهداف کلان برنامه ریزی های استراتژیک را با طراحی و بهینه سازی فرآیندهای اجرایی و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت توسعه خدمات و در زمینه رقابت با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور جذب حداکثری بازار و بهبود و بهسازی فرآورده های مورد نیاز و حصول اطمینان برای رسیدن به فرآورده های عاری از آلودگی زیست محیطی و سبز اتخاذ نموده است.

حوزه های فعالیت واحد تحقیق وتوسعه شرکت علمی سازان پاسارگاد شامل موارد زیر است:
· انتخاب برنامه های بهسازی شیمیایی موثر برای بهبود و بهسازی انواع فرآیندهای تصفیه آب.

· تحقیقات تحلیلی در خصوص مواد اولیه جدید و فرمولاسیون و فن آوری های جدید مواد شیمیایی مصرفی ،لازم به ذکر است دامنه تحقیقات تحلیلی شامل کنترل خوردگی ،تجزیه و تحلیل مقدار رسوب گذاری ، تجزیه و تحلیل میکروبیولوژی و تجزیه و تحلیل شرایط پایدار است.

· بررسی مشکلات تصفیه و بهسازی آب در سیستم های تصفیه آب و پساب مشتریان.

· توسعه راه حل های اقتصادی ، کاربردی و زیست محیطی.

· حفظ آب و بهینه سازی مصرف آب و توسعه فن آوری هایی به منظور جایگزینی منابع آب و کاهش هدر رفتن منابع آب.

واحد تحقیق و توسعه

بالا