استعلام قیمت
نرخ ارز

کاهش قیمت مواد اولیه

کاهش قیمت مواد شیمیایی

 

همان طور که در خبری که پیش تر بر روی سایت کانگورو پیش بینی شده بود، قیمت مواد اولیه در نیمه ی اول نوامبر کاهشی بود.

 

در ادامه تغییرات قیمت مواد شیمیایی در هفته ی گذشته را بررسی میکنیم:

 

کاهش قیمت (یوان/تن) محصول
1820 مونوپروپیلن گلایکول
1880 اکریلیک اسید
1700 مالئیک انیدرید
600 پروپیلن
500 بوتیل اکریلات
200 متیل متاکریلات
500 نئوپنتیل گلایکول
1600 بیسفنول آ

 

برخی تحلیل گران معتقدند، قیمت مواد شیمیایی به پیک قیمتی خود رسیده و کاهش آغاز شده است.

از نیمه ی امسال مواردی مثل کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه های حمل، مسائل زیست محیطی و مربوط به الکتریسیته باعث افزایش قیمت شده بود.

بسیاری از مواد به بالاترین قیمت تاریخی خود در نیمه ی اول امسال رسیدند.

به دلیل کاهش هزینه ها و کاهش تقاضا احتمال داده میشود تا پایان امسال افزایش قیمت چشمگیری در مواد شیمیایی نداشته باشیم.

 

مواد شیمیایی

 

 

برای خرید مواد اولیه وارداتی می توانید با شماره ی 88064800 داخلی 108 تماس حاصل فرمایید

 

پریسا ریاضتی       

کارشناس بازرگانی خارجی

بالا