استعلام قیمت
نرخ ارز

درباره کانگورو

شرکت تولیدی صنعتی علمی سازان پاسارگاد با برنــد KANGAROO

در سال 1386 با هدف تولید و تامین مواد شیمیایی متولد شدیم.

01 ماموریت

ایجاد اطمینان در مشتریان

02 چشم‌انداز

توسعه شبکه تامین و تولید در صنعت شیمیایی

03 سوابق کاری

تولید انواع افزودنی های صنعت پتروشیمی

بالا