استعلام قیمت

تصفیه آب به روش اسمز معکوس

تصفیه آب به روش اسمز معکوس یکی از اقتصادی ترین و بهینه ترین روش های تولید آب شیرین از آبهای لب شور و شور (آب دریا) به منظور تولید آب با خلوص بالا است.99 درصد جامدات محلول در آب (TDS) و ذرات کلوییدی مواد آلی محلول و غیر محلول، آندوتوکسین ها ویروس ها ،باکتری ها و آلاینده های میکرو بیولوژی را به کمک غشاء نیمه تراوا حذف نماید.قابلیت طراحی و ساخت سیستم اسمز معکوس برای آب دریا تا TDS بالاتر از ppm 50000 و برای مصارف و ظرفیتهای گوناگون و همچنین تنوع در طراحی امکان نصب در ساحل دریا، سکوهای نفتی، شناورها، کشتی های دریایی و در کانتینرهای پرتابل را برای دستگاههای اسمز معکوس تولیدی این شرکت فراهم می کند.

بالا