استعلام قیمت
نرخ ارز

پتروشیمی شیراز پیشتاز در رعایت استانداردهای محیط زیست

پتروشیمی شیراز

 

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز بعنوان اولین پتروشیمی کشور.با قدمت بیش ازشصت سال درزمینه تولید محصولات شیمیائی وپتروشیمیائی فعالیت داشته. و به موازات فعالیت های جاری خود نسبت به رعایت موازین زیست محیطی اقدام نموده. و دراین راستا به اصل پیشگیری ازآلودگی و حفظ محیط زیست جامه عمل پوشانده است. 

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی شیراز. دراین زمینه می توان به اجرای بیش از50 پروژه زیست محیطی با صرف هزینه بیش  از 600.000.000.000 طی بازه زمانی سال های 1372 لغایت 1399 اشاره نمود. که نتایج حاصل از اجرای این پروژه ها شامل موارد زیر است:

1- بخش آب و پساب :

در این زمینه تعداد قابل ملاحظه ای از پروژه ها با هدف کاهش تولید پساب. بازیافت پساب و نهایتا کاهش مصرف آب خام مصرفی باجراء درآمده است. که نتیجه آن کاهش بیش از 15% حجمی ازمصرف سالیانه آب بوده. که معادل بیش از 1.800.000مترمکعب درسال میباشد و تأیید سازمان آب منطقه ای فارس گواهی براین مدعا می باشد. 

2- بخش هوا:

 دراین خصوص شرکت پتروشیمی شیراز تاکنون اقدامات مهمی انجام داده است. که یکی از این موارد که درسطح صنایع کشور اهمیت ویژه ای دارد. و دررسانه ی استانی و ملی به نتایج آن اشاره شد طرح مکانیزم توسعه پاک (CDM)است.
 شرکت پتروشیمی شیراز افتخار دارد. که در شرایط تحریم های بین المللی که امکان سرمایه گذاری مالی را از شرکای خارجی سلب نموده بود. صرفا به دلیل التزام به مسئولیت اجتماعی خود در منطقه و جهان و با توجه به تعهدات خود خواسته. زیست محیطی به ذی نفعان جامعه، رأساّ کل هزینه های سرمایه گذاری ارزی و ریالی پروژه CDM را برعهده گرفت. 

طرح مکانیزم توسعه پاک (CDM) باهدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان -/000ر425 تن معادل CO2 در سال، با صرف هزینه -/000ر000ر000ر320 ریال ( سی صدوبیست میلیاردریال ) در تاریخ 1395/12/16 با حضور ریاست محترم وقت سازمان محیط زیست کشور. سرکارخانم دکتر ابتکار رسماً افتتاح گردید. ازنتایج انجام این طرح می توان به تحقق 37% تعهدات صنایع پتروشیمی کل کشور درراستای کاهش انتشار گازهای  گلخانه ای تا سال 2030 میلادی اشاره کرد(برمبنای تعهدات کشورجمهوری اسلامی ایران دراجلاس سالیانه COP2015 پاریس).

➢ ثبت بین المللی طرح مکانیسم توسعه پاک(CDM)در دبیرخانه پروتکل کیوتو
➢ دریافت گواهینامه مکانسیم توسعه پاک در سال 1396.در راستای کاهش انتشارگازهای گلخانه ای مطابق تعهدات جمهوری اسلامی ایران بعنوان اولین پتروشیمی در کشور
➢ دریافت تندیس زرین در سطح وزارت نفت درحوزه محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی درسال1399
➢ دریافت گواهینامه کاهش انتشارگاز گلخانه ای. بیش از780هزارتن از سازمان ملل برای اولین دوره 18 ماهه پایش (1396-1397)
➢ تجهیز خروجی برجهای دانه بندی واحدهای محصولات اوره و نیترات آمونیم منطقه دو به سیستم پایش دائم آلاینده های زیست محیطی 
➢ تجهیز خروجی برج واحد اسیدنیتریک  و سه برج HRSG به سیستم پایش دائم آلاینده های زیست محیطی 
پتروشیمی شیراز

3- بخش خاک و ضایعات:

 دراین خصوص شرکت پتروشیمی شیراز براساس قانون مدیریت پسماندها وکنوانسیون بین المللی بازل نسبت به مدیریت نمودن ضایعات وپسماندهای تولیدی خود همت گمارده که این موارد نتایج مهمی را درسطح منطقه درجهت جلوگیری از آلودگی خاک به همراه داشته است .از جمله این موارد می توان به مطالعات متعدد در زمینه مکان یابی جهت دفن اصولی پسماندهای فرآیندی وویژه اشاره نمود که این شرکت دراین زمینه اولین صنعتی بوده که چنین اقداماتی را بانجام رسانیده است . ضمناّ این شرکت درحال بررسی اجرای پروژه جهت مصرف پسماندهای مذکور بعنوان مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست می باشد .

4- از سرویس خارج کردن واحدهای  قدیمی و فرسوده :

 ازجمله نکات قابل تآمل در این مورد می توان به برچیدن واحدهای فرسوده و احداث واحدهای با تکنولوژی روز دنیا وبا ظرفیتی بیش از 20 برابر واحدهای قدیمی  اشاره کرد .  

5- احداث فضای سبز:

دراین خصوص شرکت پتروشیمی شیرازبا احداث بیش از155 هکتار فضای سبز که معادل 30% اراضی تحت تملک می باشدبیش از10 برابرحد مشخص شده جهت صنایع را باجراء گذارده است که این مورد  تعهد شرکت در راستای جلوگیری ازآلودگی اثبات  می کند . 

6- سایرموارد :

شرکت پتروشیمی شیرازپس ازارزیابی توسط ارگانهای نظارتی و نیزارزیابی توسط ممیزین داخلی و خارجی  به کسب گواهی  های  متعدد  نائل آمده است که برخی از این موارد بشرح زیر است :
➢ لوح صنعت پاک (سازمان حفاظت محیط زیست کشور)
➢ لوح صنعت سبز(سازمان حفاظت محیط زیست کشور)
➢ لوح صنعت برگزیده سبز(سازمان حفاظت محیط زیست کشور)
➢ گواهی نامه تعهد سبز(دفتر امور محیط زیست وزارت صنعت معدن و تجارت).

بالا