نمایش 1–6 از 14 نتیجه

 • اسید فسفریک صنعتی

  اسید فسفریک صنعتی

  • نام کالا: اسید فسفریک

  • فرمول شیمیایی: H3PO4

  • درصد خلوص: 50%

  • شکل ظاهری: مایع سبز ‌رنگ

  • نوع بسته‌بندی: گالن‌های 35 کیلویی

  • برند: پتروشمی رازی

  • حداقل مقدارسفارش: 1000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • اسید نیتریک

  اسید نیتریک – Nitric acid

  • نام کالا: اسید نیتریک

  • فرمول شیمیایی: HNO3

  • شکل ظاهری: مایع زرد یا بی رنگ

  • نوع بسته‌بندی: تانکر

  • برند: پتروشیمی شیراز

  • محل تحویل: درب پتروشیمی

  • حداقل سفارش: 23000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • متانول کاوه

  اورتوزایلین

  • نام کالا: o-Xylene

  • فرمول شیمیایی:  C8H10

  • شکل ظاهری: مایع بی رنگ

  • نوع بسته‌بندی: تانکر

  • برند: پتروشیمی اصفهان، بوعلی سینا، نوری

  • محل تحویل: درب پتروشیمی

  • حداقل مقدارسفارش: 24000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • ایزوبوتانول

  ایزوبوتانول

  • نام کالا: Isobutanol

  • فرمول شیمیایی: C4H10O

  • شکل ظاهری: مایع بی رنگ

  • نوع بسته‌بندی: تانکر

  • برند: پتروشیمی شازند

  • محل تحویل: درب پتروشیمی

  • حداقل مقدارسفارش: 24000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • متانول کاوه

  پارازایلین

  • نام کالا: p-Xylene

  • فرمول شیمیایی: C8H10

  • شکل ظاهری: مایع بی رنگ

  • نوع بسته‌بندی: تانکر

  • برند: پتروشیمی نوری

  • محل تحویل: درب پتروشیمی

  • حداقل مقدارسفارش: 24000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر
 • متانول کاوه

  تولوئن

  • نام کالا: Toluene

  • فرمول شیمیایی: C6H5CH3

  • درصد خلوص: 99-98-85

  • نوع بسته‌بندی: تانکر

  • محل تحویل: پتروشیمی اصفهان و تبریز

  • حداقل مقدارسفارش: 23000 کیلوگرم

  اطلاعات بیشتر